เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

    รายละเอียดข่าว

รถยนต์บรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ยกสูง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400  ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  110 กิโลวัตต์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ปี  2563  ข้อ 8.2.1 (3) แบบดับเบิ้ลแค็บ  จำนวน 1 คัน    เอกสารประกอบ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง