เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่   2 บ้านนาดอกคำ - หมู่ที่  11  บ้านอนามัย  กว้าง  1  เมตร  ยาว  1,216 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,216  ตารางเมตร  วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด  ขนาด 0.80x0.80 เมตร  จำนวน  68  บ่อ และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    เอกสารประกอบ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง