เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายรัชกฤต สิริมหานาม
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ
  โทรศัพท์ + 042-039864-5
  อีเมล์ + admin@nadokkham.go.th
   
  ชื่อ + สิบตำรวจโทไพฑูรย์  ภูคงคา
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ
  โทรศัพท์ + 042-039864-5
  อีเมล์ + admin@nadokkham.go.th
   
  ชื่อ + นายจีระ  ภาพันธ์
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ
  โทรศัพท์ + 042-039864-5
  อีเมล์ + admin@nadokkham.go.th
   
  ชื่อ + นายวัชระพงษ์ บุรมย์ชัย
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 042-039864-5
  อีเมล์ + admin@nadokkham.go.th
   
  ชื่อ + นางณัฏฐ์นันธ์  ภาพันธ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 042-039864-5
  อีเมล์ + admin@nadokkham.go.th
   
  ชื่อ + นายจีระ ภาพันธ์
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 042-039864-5
  อีเมล์ + admin@nadokkham.go.th