เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลนาดอกคำ จัดกิจกรรม RUN AND RIDE FOR LOEI (แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิดเมือง เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย )


เทศบาลตำบลนาดอกคำ จัดกิจกรรม RUN AND RIDE FOR LOEI (แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิดเมือง เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย )

ตามที่จังหวัดเลยได้แจ้งขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย จัดทำโครงการRUN AND RIDE FOR LOEI (แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิดเมือง เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย ) เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนในการปรับปรุงและจัดทำห้องผ่าตัด จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาทางการผ่าตัดผู้ป่วยให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งรณรงค์เสริมสร้างคุณภาพที่ดีของคนในจังหวัดเลย

เทศบาลตำบลนาดอกคำร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และจิตอาสา จึงได้จัดกิจกรรมRUN AND RIDE FOR LOEI (แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิดเมือง เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย )ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ตามพื้นที่ในหมู่บ้านตำบลนาดอกคำทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน โดยการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมวิ่งและบริจาคเงินสมทบทุนตามโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมืิอร่วมใจจาก

2020-06-25
2020-06-22
2020-02-26
2018-02-13
2018-02-02
2018-01-10
2017-12-15
2017-12-15
2017-11-15
2017-10-03